Banner image
dk

VIDEN OM

Hvad er en kemisk risikovurdering:

En kemisk risikovurdering gennemgår de potentielle farer, der er ved et givent kemikalie, og hvad man skal gøre for at undgå at blive eksponeret eller komme til skade. Derudover skal den kemiske risikovurdering gøre rede for, hvilke værnemidler man skal brug i forbindelse med håndtering af kemikaliet, hvor førstehjælpskassen er placeret, hvordan man opbevarer et kemikalie og skaffer sig af med kemikaliet etc.

En kemisk risikovurdering er baseret på følgende spørgsmål fra Arbejdstilsynet:
  1. Hvilke stoffer og materialer er farlige, og på hvilken måde?
  2. Hvordan og hvor meget udsættes medarbejderne for materialerne?
  3. Hvordan bruger I materialerne, fx blanding og påføringsmetoder?
  4. Hvilke forbyggende foranstaltninger, fx afspærring, udluftning, ventilation og brug af værnemidler skal I træffe?

Få hjælp til udarbejdelse af en kemisk risikovurdering:

Kontakt os så hjælper vi jer gerne

Hvad er en grænseværdi?

En kemisk grænseværdi er den højst tilladte koncentration af et farligt kemisk stof og mængden en arbejder må udsættes for. Den kemiske grænseværdi angives i ppm (parts per million), mg/m3 (milligram pr. kubikmeter luft) eller i fibre/cm3 (fibre pr. kubikcentimeter luft).

Der er forskel på den tilladte grænseværdi pr. land, derfor kræver det indblik i den lokale lovgivning at kende den tilladte grænseværdi. Vi opdaterer løbende grænseværdierne, så du altid kan finde den aktuelle grænseværdi her på siden, efter du er logget ind.

Forklaring til forkortelser: