Banner image
se

KUNSKAP

Vad är en kemisk riskbedömning?:

En kemisk riskbedömning granskar de potentiella riskerna för en given kemikalie och vad man ska göra för att undvika exponering eller skador. Dessutom måste den kemiska riskbedömningen förklara vilken skyddsutrustning som ska användas i samband med kemikaliens hantering, var första hjälpen kit finns, hur man förvarar en kemikalie och gör sig av med kemikalien osv.

En kemisk riskbedömning baseras på följande från Kemikalieinspektionen:

”För att kunna välja rätt skyddsåtgärder och planera nödlägesberedskapen så ska en riskbedömning göras på arbetsplatsen. Riskbedömningen utgör grunden för vilken kemisk produkt som ska användas i ett visst sammanhang. Det gäller dock att tänka på att det i sammanhanget kan finnas andra risker än de kemiska. Vad händer exempelvis vid strömavbrott eller läckage? Riskbedömningen ska dokumenteras.”

Få hjälp med att utarbeta en kemisk riskbedömning:

Kontakta oss så hjälper vi gärna er

Vad är ett gränsvärde?

Ett kemiskt (hygieniska) gränsvärde är den högsta tillåtna koncentrationen av ett farligt kemiskt ämne och mängden som en arbetare får utsättas för. Det kemiska gränsvärdet anges i "ppm" (andelar per miljon), mg/m3 (milligram per kubikmeter luft) eller i fibrer/cm3 (fibrer per kubikcentimeter luft).

Det finns olika tillåtna gränsvärden i olika länder, därför krävs insikt i lokal lagstiftning för att få veta vad det tillåtna gränsvärdet är i varje land. Vi uppdaterar kontinuerligt gränsvärdena så att du alltid kan hitta det aktuella gränsvärdet på denna sida när du är inloggad.