Banner image
no

KUNNSKAP

En kjemisk risikovurdering gjennomgår potensielle farer ved et gitt kjemikalie og hva man skal gjøre for å unngå å bli eksponert eller skadet. I tillegg skal den kjemiske risikovurderingen redegjøre hvilket verneutstyr som skal brukes i forbindelse med håndtering av kjemikaliet, hvor førstehjelpsutstyret skal plasseres, hvordan lagre et kjemikalie og kvitte seg med kjemikaliet osv.

En kjemisk risikovurdering er basert på følgende fra det norske Arbeidstilsynet:

”Alle virksomheter skal kartlegge og vurdere alle farer og problemer og vurdere risikoen knyttet til arbeidet. Arbeidsgiver har ansvar for at dette blir gjennomført. Målet er at ingen blir skadet eller syk på grunn av arbeidet.”

Kontakt oss, så hjelper vi dere gjerne

Hva er en grenseverdi?

En kjemisk grenseverdi er den høyest tillatte konsentrasjonen av et farlig kjemisk stoff og mengden en arbeider kan utsettes for. Den kjemiske grenseverdien angis i ppm (andeler per million), mg/m3 (milligram per kubikkmeter luft) eller i fibre/cm3 (fibre per kubikkcentimeter luft).

Det finnes forskjellige tillatte grenseverdier i forskjellige land, og det kreves derfor innsikt i lokal lovgivning for å kjenne den tillatte grenseverdien. Vi oppdaterer regelmessig grenseverdiene, slik at du alltid kan finne den gjeldende grenseverdien på denne siden når du er logget inn.